Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Modlitwa za misjonarzy

Modlitwa za misjonarzy

Odwieczne źródło pokoju, Duchu Święty, Ty uzdalniasz serca i umysły do przyjęcia Ewangelii. Ty wzbudzasz w ludzkich sercach pragnienie dobra, prawdy i miłości. Spójrz miłosiernie na tych, którzy nie znają Ewangelii. Podeślij im jej gorliwych głosicieli, aby słowo Boże napełniło całą ziemię. Wspieraj misjonarki i misjonarzy swoimi siedmiorakimi darami, i jak w początkach Kościoła, tak i dziś, towarzysz ich posłudze. Niech Kościół, odmłodzony przez Ciebie stanie się przekonującym znakiem miłosierdzia i łaski, przebaczenia, pojednania i pokoju, który od Ciebie pochodzi.

Duchu Święty, uświęcaj nas. Uświęcaj misjonarki i misjonarzy. Uświęcaj wszystkich, do których zostali posłani. Amen.

Źródło: "Mocą Ducha Świętego". Modlitewnik. Wybór tekstów: ks. Zbigniew Sobolewski/Vademecum SVD

Projekt: MŁ/PDM

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH