Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zdjęcie Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary wydało nową publikację pt. „Misyjne drogi krzyżowe”.

Nasz sekretariat PDPA odpowiedzialny za formację kleryków w krajach misyjnych pragnie oddać do korzystania w parafiach propozycje nabożeństw Drogi krzyżowej, które dotykać będą tajemnicy misji i powołań.
Zapraszam do wspólnego tworzenia tych tekstów, jak zawsze jesteśmy otwarci na współpracę.

Ks. dr Maciej Będziński
sekretarz krajowy PDPA

 

 

 

 

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH