Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Nakładem wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia ukazały się Materiały Homiletyczne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania pt. Wiara#Młodzież#Misje, które służą dobremu przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Przygotowaliśmy te 12 homilii dla młodych jako misyjny akcent w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. 

Materiały składają się z trzech części. Fundamenty z homiliami pt. Chrzest – początek misji, Bierzmowanie – sakrament posłania, Wzór ojca oraz Wzór matki. Owoce Ducha Świętego z homiliami pt. Cierpliwość i łaskawość, Wierność i skromność, Opanowanie i czystość, Miłość oraz Radość. Trzecia część to Dary Ducha Świętego z homiliami pt. Mądrość i rozum, Pobożność i bojaźń Boża oraz Męstwo.

Szczególnie w roku duszpasterskim "Idźcie i głoście" oraz w nadchodzącym nowym roku poświęconym Duchowi Świętemu, chcemy poprzez tą publikację ukazać, jak mówić o misjach w kontekście sakramentu bierzmowania, czyli sakramentu posłania.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH