Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Duchu Święty, uświęcaj nas.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

Ukazały się Materiały Homiletyczne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania pt. Wiara#Młodzież#Misje, które służą dobremu przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH