Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).

Ukazały się Materiały Homiletyczne. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania pt. Wiara#Młodzież#Misje, które służą dobremu przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Proponujemy konspekt katechezy na temat "Krzyż – przypomnienie i umocnienie na drodze misyjnej każdego chrześcijanina". Będzie ona pomocna przy wprowadzaniu bierzmowanych w ideę misyjnego krzyżyka oraz udział w akcji AdoMiS.

Kto śpiewa dwa razy się modli. Módlmy się zatem o nowe i święte powołania kapłańskie!

Bierzmowanie (łac. confirmatio) jest sakramentem umocnienia wiary i zakłada „wypuszczenie” dojrzałego żeglarza - chrześcijanina na szerokie wody samodzielnej żeglugi.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH