Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

#Wiara #Młodzież #Misje

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania - materiały homiletyczne.

Kościół św. Piotra w Odessie ogłoszony bazyliką

Parafia św. Piotra Apostoła liczy około 300 wiernych.

BIERZMOWANI DLA MISJI

Pomoc dla seminarzystów misyjnych.

Beatyfikacja 9 męczenników z Oviedo

Seminarzyści, którzy zginęli za wiarę.

Miesiąc misyjny: odkryć na nowo misyjne powołanie

Papieskie Dzieła Misyjne opracowują „Przewodnik” na każdy dzień miesiąca misyjnego.

Zawarto umowę z polonijnym seminarium duchownym w Orchard Lake w USA

Pierwsi wykładowcy z KUL rozpoczną pracę na miejscu już w przyszłym semestrze.