Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Inicjatywa „Misyjny Bukiet” to propozycja skierowana do szerokiego grona odbiorców: księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów. Zachęcają oni swoich gości, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów. Jest to wyraz wdzięczności za dar kapłaństwa, małżeństwa, powołania oraz za dar życia.

W dniu uroczystości goście kwotę przeznaczoną na kwiaty mogą włożyć do przygotowanej specjalnie na tę okazję koperty lub skarbonki. Temu gestowi towarzyszy modlitwa za seminarzystów, którzy w krajach misyjnych przygotowują się do kapłaństwa, za nowicjuszy i nowicjuszki.

Dzieło św. Piotra Apostoła, istniejące od 1889 roku, również dzisiaj pomaga rozwiązywać problem kształcenia lokalnych powołań. W krajach misyjnych nie brakuje chętnych do seminariów, lecz najczęściej brak jest środków na ich utrzymanie. PDPA w Polsce obecnie otacza opieką ponad 100 seminarzystów z Peru i Madagaskaru. Zachęcamy więc do wsparcia kleryków z krajów misyjnych poprzez włączenie się w inicjatywę „Misyjny Bukiet”

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH