Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zapraszamy przyszłych kapłanów, aby od początku swojego kapłaństwa dzielili się wiarą w Jezusa Chrystusa z potrzebującymi seminarzystami z krajów misyjnych. 

 Zapraszamy narzeczonych, aby od początku swojego małżeństwa dzielili się miłością i szczęściem z innymi. Wystarczy poprosić zaproszonych gości, aby zamiast kwiatów, przynieśli dar modlitwy i drobną ofiarę dla kleryków w krajach misyjnych. 

Inicjatywa „Misyjny Bukiet” to propozycja skierowana do szerokiego grona odbiorców: księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH