Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Zapraszamy przyszłych kapłanów, aby od początku swojego kapłaństwa dzielili się wiarą w Jezusa Chrystusa z potrzebującymi seminarzystami z krajów misyjnych. 

 Zapraszamy narzeczonych, aby od początku swojego małżeństwa dzielili się miłością i szczęściem z innymi. Wystarczy poprosić zaproszonych gości, aby zamiast kwiatów, przynieśli dar modlitwy i drobną ofiarę dla kleryków w krajach misyjnych. 

Wraz z rozpoczęciem II edycji akcji AdoMiS proponujemy nową formę włączenia się w pomoc seminarzystom w krajach misyjnych "Misyjny Bukiet". Kierujemy ją do tych, którzy przyjmą święcenia kapłańskie.

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH