Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Dołącz do Nas

 

Obrzęd przyjęcia do Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła

 
Sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła proponuje, by w Niedzielę Dobrego Pasterza odbywały się uroczyste przyjęcia do PDPA osób, które zdecydowały się wspierać realizację powołań na misjach. Obrzęd przyjęcia do PDPA mógłby się odbywać w trakcie Mszy św. po homilii. Można też w tym celu zorganizować specjalne nabożeństwo misyjne.

 

Drodzy Przyjaciele misji!


Wyraziliście pragnienie, by uczestniczyć we współpracy misyjnej Kościoła. Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła, którego szeregi dzisiaj powiększycie, obejmuje swą troską powołania z terenów misyjnych, pomagając w wykształceniu miejscowego duchowieństwa. Powiedzcie zatem wobec wszystkich tu zebranych czy dobrowolnie i z ochotą podejmujecie się zadań, które stawia przed wami to Dzieło.

 

Celebrans:
Pytam was: Czy chcecie, w ramach Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła, pomagać w realizacji powołań kapłańskich i zakonnych na misjach?

Kandydaci:
Chcemy.

Celebrans:
Czy chcecie regularnie modlić się w intencji nowych, licznych i świętych powołań w krajach misyjnych i o wytrwałość dla powołanych?

Kandydaci:
Chcemy.

Celebrans:
Czy chcecie pomagać materialnie w formacji duchowieństwa na misjach?

Kandydaci:
Chcemy.

Celebrans:
Czy chcecie pogłębiać swoją wiedzę misyjną i propagować ją w swoim środowisku?

Kandydaci:
Chcemy.

Następuje wręczenie legitymacji PDPA.

Celebrans:
Drodzy Przyjaciele misji i członkowie Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła!
Pan Jezus, któremu pragniecie służyć pomagając w umacnianiu i usamodzielnianiu się Kościoła misyjnego poprzez wspieranie realizacji miejscowych powołań, niech umocni wasze dobre postanowienia i udzieli swej łaski do wytrwania w nich. Amen.
Bóg w Trójcy jedyny niech wspomaga wszystkich tu zebranych, aby swoją modlitwą, słowem i świadectwem życia pomagali nowym członkom PDPA wytrwać w powziętych postanowieniach, a przez to stać się radością i nadzieją Kościoła. Amen.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH