Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zebrane fundusze przeznacza na:

A. Pomoc zwyczajną

– formację kleryków na terenach misyjnych w seminariach
wyższych i niższych oraz w centralnych ośrodkach
przygotowujących do pracy na tych terenach;

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH