Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zebrane fundusze przeznacza na:

A. Pomoc zwyczajną

  • formację kleryków na terenach misyjnych w seminariach
    wyższych i niższych oraz w centralnych ośrodkach
    przygotowujących do pracy na tych terenach;

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH