Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła zebrane fundusze przeznacza na:

A. Pomoc zwyczajną

   – formację kleryków na terenach misyjnych w seminariach
wyższych i niższych oraz w centralnych ośrodkach
przygotowujących do pracy na tych terenach;

   – formację osób zakonnych w domach formacyjnych
na terenach misyjnych.

B. Projekty specjalne

– budowę, rozbudowę, remonty i modernizację budynków
seminaryjnych na terenach misyjnych.

 

 

Misyjny Bukiet

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH