Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

 

 

  a. adopcja stała - wpłacasz zadeklarowaną sumę (może być indywidualna lub grupowa),

  b. adopcja jednorazowa - wpłacasz dowolną sumę w dowolnym czasie (może być indywidualna lub grupowa),

  c. adopcja okazjonalna - wpłacasz w miarę możliwości (może być indywidualna lub grupowa).

Adopcji grupowej podejmują wspólnoty lub grupy znajomych, m.in. koła kleryckie oraz róże różańcowe.

AdoMis

Adoptuj misyjnych seminarzystów

KOPERTKA MISYJNEGO BUKIETU

KOSZULKA NA MISJE

MISYJNY KRZYŻYK DLA BIERZMOWANYCH